NEUHEIT
Art.-Nr.6155110
Teile/Schuss:64Effekthöhe:ca. 35 mEffektdauer:ca. 30 sekMax. Kaliber:bis 15 mm
NEUHEIT
Art.-Nr.6155111
Teile/Schuss:18Effekthöhe:ca. 40 mEffektdauer:ca. 35 sekMax. Kaliber:bis 29 mm
Art.-Nr.6155107
Teile/Schuss:28Effekthöhe:ca. 40 mEffektdauer:ca. 35 sekMax. Kaliber:bis 27 mm
Art.-Nr.6155106
Teile/Schuss:20Effekthöhe:ca. mEffektdauer:ca. 20 sekMax. Kaliber:bis 27 mm
Art.-Nr.6155108
Teile/Schuss:37Effekthöhe:ca. 35 mEffektdauer:ca. 30 sekMax. Kaliber:bis 25 mm
Art.-Nr.6155109
Teile/Schuss:300Effekthöhe:ca. 25 mEffektdauer:ca. 35 sekMax. Kaliber:bis 10 mm
Art.-Nr.615510200
Teile/Schuss:35Effekthöhe:ca. 35 mEffektdauer:ca. 20 sekMax. Kaliber:bis 25 mm
Art.-Nr.6155103
Teile/Schuss:19Effekthöhe:ca. 40 mEffektdauer:ca. 35 sekMax. Kaliber:bis 30 mm
Art.-Nr.6155105
Teile/Schuss:49Effekthöhe:ca. 40 mEffektdauer:ca. 40 sekMax. Kaliber:bis 27 mm
Art.-Nr.6155104
Teile/Schuss:48Effekthöhe:ca. 35 mEffektdauer:ca. 80 sekMax. Kaliber:bis 25 mm
Art.-Nr.6155076
Teile/Schuss:45Effekthöhe:ca. 45 mEffektdauer:ca. 25 sekMax. Kaliber:bis 25 mm
Art.-Nr.6155057
Art.-Nr.6155075
Teile/Schuss:27Effekthöhe:ca. 35 mEffektdauer:ca. 40 sekMax. Kaliber:bis 20 mm
Art.-Nr.6155077
Teile/Schuss:21Effekthöhe:ca. 40 mEffektdauer:ca. 30 sekMax. Kaliber:bis 30 mm
Art.-Nr.6155081
Teile/Schuss:30Effekthöhe:ca. 40 mEffektdauer:ca. 30 sekMax. Kaliber:bis 25 mm
Art.-Nr.6155082
Teile/Schuss:32Effekthöhe:ca. 40 mEffektdauer:ca. 45 sekMax. Kaliber:bis 25 mm
Art.-Nr.6155065
Teile/Schuss:42Effekthöhe:ca. 62 mEffektdauer:ca. 23 sekMax. Kaliber:bis 25 mm
Art.-Nr.6155066
Teile/Schuss:19Effekthöhe:ca. 40 mEffektdauer:ca. 30 sekMax. Kaliber:bis 30 mm
Art.-Nr.6155051
Teile/Schuss:44Effekthöhe:ca. 45 mEffektdauer:ca. 60 sekMax. Kaliber:bis 30 mm
Art.-Nr.6155054
Teile/Schuss:68Effekthöhe:ca. 38 mEffektdauer:ca. 40 sekMax. Kaliber:bis 20 mm
Art.-Nr.6155031
Teile/Schuss:36Effekthöhe:ca. 45 mEffektdauer:ca. 60 sekMax. Kaliber:bis 25,5 mm
Art.-Nr.6155032
Teile/Schuss:49Effekthöhe:ca. 45 mEffektdauer:ca. 30 sekMax. Kaliber:bis 25,5 mm
Art.-Nr.6155030
Teile/Schuss:21Effekthöhe:ca. 45 mEffektdauer:ca. 100 sekMax. Kaliber:bis 25 mm
Art.-Nr.6155062
Teile/Schuss:52Effekthöhe:ca. 45 mEffektdauer:ca. 37 sekMax. Kaliber:bis 30 mm
Art.-Nr.6155056
Teile/Schuss:36Effekthöhe:ca. 40 mEffektdauer:ca. 45 sekMax. Kaliber:bis 26 mm